Arogrinder AG200-E

Conform de Richtlijn Arbeidsmiddelen is het verplicht dat een slijpmachine is voorzien van een afzuigingstallatie.
Een slijpmachine zonder geschikte afzuiginstallatie voldoet niet aan de richtlijnen en zal bij een eventuele inspectie worden afgekeurd.
In onderstaand artikel kunt u het betreffende artikel raadplegen:

RICHTLIJN 2009/104/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Artikel 2.5. Een arbeidsmiddel dat gevaar van gas-, damp- of stofontwikkeling dan wel het vrijkomen van vloeistoffen oplevert,
moet zijn voorzien van geschikte opvang- of afvoerinrichtingen nabij de bron van die gevaren.

 705,00

Categorie:

Specificaties

Afmeting schuurband mm 2000×75
Vermogen kW 3
Elektrische aansluiting Volt/fase 400/3
Bandsnelheid m/sec 34
Afmeting contactwiel mm 200x75x20
Afmeting vlakslijpgedeelte mm 605
Afmeting lxb mm 1330×550
Machine hoogte mm 1035
Gewicht AG75/AG75X Kg 75/95
Capaciteit afzuiging M3h 630